O nas

 

W co wierzymy

Wierzymy w jednego Boga, który jest wszechobecny, wszechwiedzący, wszechmocny, nieskończony, doskonały, wieczny i niezmienny, który istnieje i objawia się w trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym.kwiet

Wierzymy, że Bóg stworzył i podtrzymuje wszystko co istnieje. Relację o stworzeniu zawartą w Księdze Rodzaju, traktujemy jako fakt historyczny, jako dosłowną i prawdziwą.

Wierzymy, że człowiek został stworzony na obraz Boga, lecz popadł w grzech i zepsucie w wyniku odrzucenia wcześniej poznanej woli Bożej.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest wiecznym Synem Bożym i narodził się z dziewicy, że umarł i przelał swą krew, by odkupić ludzkość od grzechu; że powstał z martwych, wstąpił do miejsca po prawicy Ojca, gdzie wstawia się za wierzącymi oraz wyposaża do służby i zwycięskiego życia; że Chrystus powróci tak, jak poszedł do nieba by nagrodzić sprawiedliwych, osądzić niesprawiedliwych oraz doprowadzić do odnowienia wszystkich rzeczy.

Wierzymy, że człowiek zostaje zbawiony dzięki miłosierdziu i łasce Boga, przez wiarę w odkupieńcze dzieło Chrystusa na krzyżu, jak i w obecne dzieło Chrystusa i Ducha Świętego w naszym życiu .

Wierzymy w Boskość Ducha Świętego, że jest On osobą; że przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie; że zamieszkuje w wierzącym i pociesza go, wprowadza go we wszelką prawdę, wyposaża do służby i uzdalnia go do życia w sprawiedliwości.

Wierzymy, że cała Biblia jest natchniona przez Ducha Świętego, całkowicie bezbłędna, autentyczna w swej zawartości i autorytatywna w swych radach.

Wierzymy, że szatan jest osobowym przeciwnikiem Boga i wszystkiego co dobre; że usiłuje on szerzyć zło i zwodzić zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Wierzymy, że Kościół jest ciałem Chrystusa i jest powołany do istnienia jako braterstwo, które zachęca, poucza i dyscyplinuje lud Boży, w celu zachowania czystości i wspierania rozwoju duchowego.

Wierzymy, że rządy państwowe są ustanowione przez Boga po to, by utrzymywać w społeczeństwie porządek, że obowiązkiem chrześcijanina jest szanować osoby będące u władzy i modlić się za nie. Naśladowcy Chrystusa kochają wszystkich ludzi, świadczą zgubionym i osobom mającym władzę , przeciwstawiają się złu bez użycia siły cielesnej.

Wierzymy, że po śmierci wierzący przebywają z Chrystusem; że rozmyślni złoczyńcy cierpią w miejscu męki; że kiedy powróci Chrystus zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi zostaną cieleśnie wskrzeszeni, sprawiedliwi do życia, a niesprawiedliwi na potępienie; że piekło jest miejscem wiecznej męki.  

Wierzymy w cielesne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i w cielesne zmartwychwstanie wszystkich ludzi, zarówno prawych, jak i nieprawych – prawych do życia, a nieprawych na potępienie.

Wierzymy w widzialne i niedalekie przyjście naszego Pana, jako błogosławioną nadzieję dla wierzącego. Najpierw powstaną ci , którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w powietrze na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.